Περιγραφή

Μονοκατοικία στα προάστια της Λάρισας, η οποία έγινε για να φιλοξενήσει ένα ζευγάρι. Χρησιμοποιήθηκαν αρκετά από τα έπιπλα που προϋπήρχαν, τα οποία προσαρμόστηκαν στη λογική του νέου χώρου.

  • Λάρισα