ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ - service - cover art

Η αντίληψη που ήθελε τον επαγγελματικό χώρο ψυχρό και άχρωμο, έχει πλέον αλλάξει ριζικά. Έρευνες από ψυχολόγους έδειξαν πως το περιβάλλον εργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση κάθε ατόμου.

Πράγματι, ο επαγγελματικός χώρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αφενός περνάμε σε αυτόν ένα μεγάλο κομμάτι της μέρας μας, αφετέρου οφείλουμε να φροντίζουμε καθετί που μας περιβάλλει να συντελεί στο να πετυχαίνουμε τον στόχο μας, να είμαστε δηλαδή παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί.

Ο χώρος που δημιουργούμε, που φανταζόμαστε, που εξελισσόμαστε και αποδίδουμε στο μέγιστο βαθμό αξίζει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα και προσοχή. Πρέπει επομένως να λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και να συνδυάζει επαρκώς την πρακτικότητα με την εσωτερική ισορροπία.